Best Meals oferuje współpracę na zasadzie franczyzy polegającą
na wydzierżawieniu maszyny przygotowanej do realizacji sprzedaży posiłków.

W modelu franczyzowym kontrahent otrzymuje od Best Meals:

  •  Maszynę umożliwiającą prowadzenie sprzedaży z dostarczanych przez siebie posiłków,
  • 24h monitoring sprzedaży oraz pozostałego stocku danego asortymentu poprzez innowacyjną platformę do zarządzania sprzedażą online,
  • 24h wsparcie techniczne zespołu Best Meals,
  • Wbudowany router internetowy umożliwiający prowadzenie sprzedaży w dowolnym punkcie,
  • Terminal płatniczy dostosowany pod indywidualne potrzeby z przypisanym swoim numerem rachunku do wpływów środków ze sprzedaży,
  • Szkolenie z obsługi maszyny oraz platformy do zarządzania sprzedażą i stockiem,
  • Wprowadzenie wypracowanych standardów związanych z obsługą tego rodzaju sprzedaży

, Franczyza

W przypadku zainteresowania wskazanym modelem współpracy umożliwiającym generowanie dodatkowych przychodów rozwijając projekt skontaktuj się z nami.