, Posiłki regeneracyjne

Realizacja posiłków regeneracyjnych

Oferowany przez nas produkt w połączeniu z innowacyjnym automatem umożliwiającym sprzedaż ciepłych dań 24h 7dni w tygodniu doskonale sprawdza się w realizacji pełnowartościowych posiłków regeneracyjnych dla naszych kontrahentów.

Posiłki regeneracyjne dla pracowników realizowane są poprzez przygotowanie dla kontrahenta indywidualnych kart przedpłaconych, gdzie każda z kart posiada swój numer identyfikacyjny. Na kartach programowany zostaje limit dzienny bądź miesięczny do wykorzystania (ilościowy bądź wartościowy) ustalany w zależności od potrzeb. Każdy z pracowników w dowolnym momencie może skorzystać z automatu wybierając posiłek za pomocą intuicyjnego ekranu dotykowego – posiłek wydany zostanie na gorąco, gotowy do spożycia.

Dobór menu posiłków regeneracyjnych ustalane jest każdorazowo z kontrahentem

Daje to pełen wachlarz możliwości i doceniane jest przez odbiorców, którzy mają zapewnione codziennie świeże dostawy posiłków, znajdujących się w monitorowanej chłodni z możliwością ich zakupu w każdym czasie.

Zgodnie z art. 232 Kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych odpowiedni pod względem kaloryczności posiłek, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych.

W rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków znajdują się zasady wydawania posiłków ich rodzaje i wymagania, jakie powinny spełnić.
Posiłek regeneracyjny należy się pracownikom, którzy wykonują pracę związane z wysiłkiem fizycznym:

 • powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal (8375 kJ) u mężczyzn i powyżej 1100 kcal (4605 kJ) u kobiet
 • powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10°C lub w których wskaźnik obciążenia termicznego służący do oceny średniego wpływu oddziaływania ciepła na człowieka w okresie reprezentatywnym dla jego pracy (WBGT) wynosi powyżej 25°C
 • powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca,
 • przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych,
 • pod ziemią.

Wymogi, jakie powinien spełniać posiłek regeneracyjny

Posiłek profilaktyczny dla pracownika wykonującego pracę fizyczną powinien posiadać około 1000 kalorii oraz zawierać około:
50-55% węglowodanów, 30-35% tłuszczów, 15% białek.

Odliczenie kosztów związanych z realizacją posiłków regeneracyjnych

Świadczenie w postaci przekazywanych pracownikom kart przedpłaconych w przypadku braku po stronie zakładu pracy możliwości wydawania w naturze posiłków profilaktycznych, może korzystać z wyłączenia z podstawy wymiaru składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy (§ 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dalej: rozporządzenie składkowe oraz art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

, Posiłki regeneracyjne

Standard realizacji usługi
przez Best Meals

Zapewnienie pracownikom posiłków regeneracyjnych czy też dofinansowanie ze strony pracodawcy jest docenianą przez każdego formą gratyfikacji, dodatkowym bonusem, dlatego współpracując z Best Meals otrzymujesz:

 • Gwarancję smacznych, zdrowych, pełnowartościowych posiłków w formie zimnej i gorącej,
 • Dostępność rozwiązania dla każdego z pracowników 24h 7 dni w tygodniu,
 • Możliwość przygotowania indywidualnego menu pod potrzeby danej organizacji czy preferencji pracowników,
 • Dostęp do prostego modelu monitorowania i rozliczania posiłków,
 • Bezpieczeństwo i wysoką jakość produktu,
 • Całodobowy kontakt z naszym działem realizacji usług.